Chung thẩm là gì? Khái niệm về chung thẩm?

Chung thẩm là thuật ngữ dùng để chỉ trường hợp tòa án xét xử hoặc ra quyết định về việc giải quyết vụ án đã qua hai cấp xét xử giải quyết.

1. Chung thẩm là gì?

Chung thẩm là thuật ngữ dùng để chỉ trường hợp tòa án xét xử hoặc ra quyết định về việc giải quyết vụ án đã qua hai cấp xét xử giải quyết (tức là đã giải quyết theo thủ tục phúc thẩm). Trong trường hợp này, các đương sự không có thẩm quyền kháng cáo đối với bản án, quyết định đã giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Leave Comments

0903509989
0903509989